Zamierzasz przekazać nieruchomość w darowiźnie? Pamiętaj o notariuszu!
Businessman writing testament at notary public office

Zamierzasz przekazać nieruchomość w darowiźnie? Pamiętaj o notariuszu!

Umowa darowizny pozwala na przekazanie wybranej osobie określonych korzyści. Aby zawrzeć umowę darowizny, konieczne może być odwiedzenie kancelarii notarialnej. W jakich sytuacjach trzeba będzie się do niej umówić?

Darowizna – co to jest?

Darowizna, inaczej umowa darowizny jest jednym z typów umów nazwanych, którą regulują przepisy prawa cywilnego. Ma ona na celu przekazanie konkretnych korzyści obdarowanemu przez darczyńcę.

W umowie darowizny figurują dwie strony, a dokładnie są to:

  • darczyńca – strona, która przekazuje darowiznę
  • obdarowany – strona, która otrzymuje darowiznę

Przedmiotem darowizny mogą być między innymi nieruchomości, mienie ruchome, ale również określone prawa. Bardzo często w darowiźnie przekazuje się domy, mieszkania, działki.

Warto wskazać, że umowa darowizny może dotyczyć jednego obdarowanego, ale również mogą być wskazani w niej różni obdarowani. W tym przypadku obdarowani są współwłaścicielami konkretnych korzyści we wskazanych częściach przez darczyńcę.

Jak spisać umowę darowizny?

Umowa darowizny powinna spełniać wymogi prawne, ponieważ w przeciwnym przypadku nie będzie ona powodowała żadnych konsekwencji prawnych.

Przepisy wskazują, że oświadczenie darczyńcy w przypadku umowy darowizny powinno mieć formę aktu notarialnego. Wobec tego konieczne jest zapisanie się wtedy do notariusza. Wtedy to on może sporządzić umowę zgodnie z życzeniem darczyńcy i zadbać o to, aby miała ona moc prawną.

W przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość, konieczne będzie spisanie aktu notarialnego przez obie strony, czyli przez darczyńcę oraz przez obdarowanego.

Gdy poszukiwany jest dobry notariusz Kraków jest miastem, gdzie funkcjonuje wiele kancelarii notarialnych, w których można spisać tego typu umowę oraz skorzystać z fachowych porad udzielonych przez notariusza.

Czy umowa darowizny może być wycofana?

Przed przekazaniem darowizny darczyńca zawsze powinien dobrze zastanowić się, czy rzeczywiście chce przekazać konkretną korzyść osobie obdarowanej.

Warto jednak wskazać, że darowizna może być w określonych przypadkach odwołana. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy obdarowany okazał rażącą niewdzięczność w stosunku do darczyńcy. Wtedy stanowi to podstawę wycofania tego typu umowy.

W tym przypadku wycofanie darowizny musi być również spisane w kancelarii notarialnej. Musi mieć ono formę pisemną i zawierać odpowiednie elementy, nad czym może zadbać wtedy notariusz.

Czy od darowizny płaci się podatek?

Darowizna może być, lecz też nie musi być opodatkowana. Wszystko zależy od tego, jakie więzi łączą ze sobą darczyńcę z obdarowanym.

Opodatkowanie darowizny jest zatem połączone z konkretną grupą podatkową, do której zaliczana jest osoba obdarowana. W przypadku grupy 0, do której zaliczają się przede wszystkim małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, można uzyskać zwolnienie z podatku od darowizny.

W przypadku pozostałych grup zastosowanie mają kwoty wolne od podatku.

Aby nie zapłacić podatku, trzeba w terminie do 6 miesięcy przekazać do urzędu skarbowego odpowiedni dokument.

Więcej informacji dotyczących podatku od darowizn może też udzielić kancelaria notarialna, która może też wyliczyć jego wysokość dla klientów.

Podsumowanie

Darowizna jest rodzajem umowy, która pozwala na przekazanie przez darczyńcę określonych korzyści osobie obdarowanej. Należy wtedy pamiętać o tym, że będzie miała ona konsekwencje prawne tylko w sytuacji, gdy zostanie ona spisana w kancelarii notarialnej. W przeciwnym przypadku darowizna nie okaże się skuteczna.

 

Dodaj komentarz